0624870711 dan@lefaymagic.nl

TEAMBUILDING

Soms moet je er hard voor werken, om een groep mensen effectief en met respect voor elkaar te laten samenwerken. Verandertrajecten, fusies of herorganisaties kunnen een uitdaging zijn voor de collegiale sfeer.

Er zijn vele vormen van recreatieve teambuilding, zoals bijvoorbeeld (outdoor) sporten. Wij kiezen ervoor om ons tijdens de teambuilding te richten op interactie en het leren kennen van elkaars unieke kwaliteiten.
Het herkennen van diverse perspectieven en de onderlinge verschillen in denken en communicatie binnen een groep medewerkers, zorgt ervoor dat de deelnemers meer vertrouwen in elkaar krijgen en verhogen het wederzijds respect.

Aan het einde leert iedereen ook een magische truc. En het is juist in dit aanleren dat de onderlinge rollen die je als collega’s hebt, vaak op verrassende manier in een ander daglicht komen te staan.

Beste Dan & Karin,

Ik heb de hele avond op het puntje van mijn stoel gezeten. Eerst omdat de bijeenkomst spannend was, gezien de onrust en de geluiden uit de organisatie. Maar later omdat ik met stijgende verbazing toekeek hoe jullie, schijnbaar moeiteloos, de avond regisseerden en vorm gaven, wat ontzettend knap!
Verrassende trucs afwisselen met de uitleg van de psycholoog (een gouden combinatie). Jullie hebben ons gevraagd om jullie te vertrouwen, dat bleek geheel terecht!

Ethel van Deventer

communicatie SKV Holding BV

Direct contact opnemen?

Bel Karin (06-17018907) of Dan (06-24870711)

Volg ons op

Adres

Burg. v.d. Werffstraat 15
2581 SC Den Haag

IBAN: NL52 INGB 0008 6596 32

KvK Haaglanden 27189508

BTWnummer: 818865775 B01

Share This